^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
எமது பாடசாலையின் நூறாவது ஆண்டான 2023 இன் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக “ஒன்று சேர்ந்து எழுந்திடுவோம்” (Let’s rise together )

கல்வி சார் ஊழியர்கள்

திரு பாலசுந்தரம் பாலகுமார்
அதிபர் - SLPS 2
M.Ed., B.Ed. , PGDEM
திரு நாகச்சந்திரன் செல்வச்சந்திரன்
ஆசிரியர் - SLTS 1
M.Ed., M.A(History), B.A(Arts), PGDE
செல்வி.குமாரசாமி வில்வராணி
ஆசிரியர்
பயிற்றப்பட்ட விஞ்ஞானம்
திரு.குகநேசன் குகதாசன்
ஆசிரியர் - SLTS 2-II
B.F.A (Art & Design), PGDE
திரு.செல்லையா திருவிளங்கம்
ஆசிரியர் - SLTS 1
பயிற்றப்பட்ட இயந்திரப் பொறியியல்
திரு.புலேந்திரன் சசிகாந்தன்
ஆசிரியர் - SLTS 2-I
B.F.A (Dance), PGDE
திரு.இரத்தினசிங்கம் பரணீதரன்
ஆசிரியர் - SLTS 2 II
பயிற்றப்பட்ட உடற்கல்வி
திருமதி.சதீஸ் பகீரதி
ஆசிரியர் - 3-I
கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா (இந்து சமயம்)
திருமதி. சுலோசனி சபானந்தர்
ஆசிரியர் - SLTS-1
B.A (Arts), PGDE
திருமதி.இரத்தினராசா பிரகலா
ஆசிரியர் - SLTS 1
B.Ed, பயிற்றப்பட்ட கணிதம்
திருமதி.சரவணன் நளாயினி
ஆசிரியர் - SLTS 2-I
B.Ed, கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா (விஞ்ஞானம்),
திருமதி.சுகன்யா ஜெயக்குமார்
ஆசிரியர் - SLTS 1
B.A (Arts), PGDE
திரு.பாலசுப்பிரமணியம் கார்த்தீபன்
ஆசிரியர் - SLTS 2-II
கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா (நாடகமும் அரங்கியலும்)
திரு.சிவசுப்பிரமணியம் நிரோஜனன்
ஆசிரியர்- SLTS 2-I
B.Ed. (English) , HNDE, Dip.in.ELT, English trained
திருமதி.தினேஸ் அனற் ஸ்ரெமிலா
ஆசிரியர் - SLTS 2-II
கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா (கிறிஸ்தவம்)
திருமதி சுகந்தினி யோகராசா
ஆசிரியர் - SLTS 2-I
B.A (Arts), PGDE, Dip Fisheries Science
திரு.இராசதுரை வீரவதனன்
ஆசிரியர் - SLTS 2-I
M.Ed., B.Ed., B.A(Arts)
செல்வி. சிவராணி கந்தையா
ஆசிரியர் - SLTS 1
B.A(Hons)in Economics, PGDE
திருமதி.கடம்பராணி தேவராசா
ஆசிரியர் - SLTS 1
B.A (Arts), PGDE
திருமதி.ரசிதா றஜனிகாந்த்
ஆசிரியர் - SLTS 2-II
B.F.A (Music)
திருமதி.சுகாசினி சிறிஸ்கந்தன்
ஆசிரியர் - SLTS 1
B.A, HNDM
திருமதி டியூக்சினி ஜெனதாஸ்
ஆசிரியர் - SLTS 2-II
கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா

Copyright @ 2024  Araly Hindu College