^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
எமது பாடசாலையின் நூறாவது ஆண்டான 2023 இன் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக “ஒன்று சேர்ந்து எழுந்திடுவோம்” (Let’s rise together )

பாடசாலை பற்றி

பாடசாலையின் அடிப்படை விபரம்

பாடசாலைப் பெயர்  

யா/அராலி இந்துக் கல்லூரி

பாடசாலை முகவரி

அராலி வடக்கு, வட்டுக்கோட்டை.

 

கோட்டக்கல்வி அலுவலகம்

சங்கானை

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவும் இலக்கமும்

J/164, அராலி வடக்கு.

 

உள்ளுராட்சி சபை   

வலிமேற்கு பிரதேசசபை

பிரதேச செயலர் பிரிவு     

வலிமேற்கு, சங்கானை.

பாடசாலைக் குறியீட்டு இலக்கம்

 1011003

தொகை மதிப்பீட்டு இலக்கம்

 09069

பரீட்சை இலக்கம்        

 11024

பாடசாலை வகை   

 11

வகுப்புக்களின் பரம்பல்     

 தரம் 1 – தரம் 11

 

மொழி மூலம்       

 தமிழ்

 

 

 

Copyright @ 2024  Araly Hindu College